Thursday, July 19, 2012

MAKLUMAT JAWATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI GRED DH29

JAWATAN

JAWATAN : PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI
GRED : DH29
KUMPULAN : SOKONGAN
KLAFISIKASI JAWATAN : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


2.2 PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI GRED DH29

(f) Kelayakan untuk lantikan terus ke skim DH29

(i.) Diploma dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusipengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH29 P1:T1); atau

(ii.) Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29 P1:T2); atau

(iii.) Diploma dalam bidang Pertanian/ Kejuruteraan/ Seni bina/ Ukur bahan/ Ukur tanah/ Ukur Bangunan/ Seni bina Landskap/ Perancangan Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH29 P1:T3)

(c) calon-calon para 2.2 (f) (i.) hingga (iii.) yang memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepasan Diploma daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan diberikan satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan.

Post a Comment

Abg Kiosk...Pasta Carbonara 1!!!!!